top of page

Privaatheidsbeleid

PRIVAATHEIDSBELEID

 

 

Inwerkingtredingsdatum: 01 Januarie 2021

KarbonPay, LLC (“KarbonPay,” “ons”, “ons” of “ons”) bedryf die Karbonpay.com -webwerf en die KarbonPay.com -mobiele toepassing (die “Diens”).

Hierdie bladsy lig u in oor ons beleide rakende die insameling, gebruik en bekendmaking van persoonlike data wanneer u ons diens gebruik en die keuses wat u met die data geassosieer het.

By KarbonPay, as 'n maatskappy vir finansiële dienste en tegnologie, beskou ons privaatheid as 'n belangrike komponent van die waarde wat ons lewer.

Ons gebruik u data om die diens te lewer en te verbeter. Deur die diens te gebruik, stem u in tot die insameling en gebruik van inligting in ooreenstemming met hierdie beleid. Tensy anders in hierdie privaatheidsbeleid omskryf, het terme wat in hierdie privaatheidsbeleid gebruik word dieselfde betekenis as in ons diensbepalings.

Kennisgewing aan individue in die EU: hierdie privaatheidsbeleid is bedoel om te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van die Europese Parlement en die Raad van die Europese Unie op 27 April 2016 (die "Algemene verordening op databeskerming" of "AVG") en gepaste beskerming en sorg met betrekking tot die behandeling van u gebruikersinligting in ooreenstemming met die AVG.  

Wêreldwye kennisgewing: hierdie privaatheidsbeleid is globaal van aard, wat beteken dat dit van toepassing is op alle webwerwe en aanbiedings in ons dienste aan alle lande.

Definisies

 

“Koekies”

Koekies is klein stukkies data wat op u toestel (rekenaar of mobiele toestel) gestoor word.  Voorbeelde van koekies wat ons gebruik:

 • Sessie koekies. Ons gebruik sessiekoekies om u by ons diens aan te meld.

 • Voorkeurskoekies. Ons gebruik Voorkeurkoekies om u voorkeure en verskillende instellings te onthou.

 • Sekuriteitskoekies. Ons gebruik sekuriteitskoekies vir veiligheidsdoeleindes.

 • Advertensiekoekies. Advertensiekoekies kan gebruik word om u te adverteer met advertensies wat vir u en u belangstellings relevant kan wees. U kan die gebruik van hierdie koekies onttrek.
   

“Verwerkers van data”

Data -verwerker beteken enige natuurlike of regspersoon wat die data namens die data -verwerker verwerk. Ons kan die dienste van verskillende dataverwerkers gebruik om u data doeltreffender te verwerk, soos om die gebruik van ons diens met analise en advertensies te monitor en te ontleed.

"Persoonlike data"

Persoonlike gegewens beteken data oor 'n lewende individu wat uit die data geïdentifiseer kan word (of uit daardie en ander inligting wat in ons besit is of moontlik in ons besit sal kom).

“Diens”

Diens beteken die KarbonPay.com -webwerf en die KarbonPay -mobiele toepassing wat deur KarbonPay bedryf word.

"Gebruiksdata"

Gebruiksdata is data wat outomaties ingesamel word, óf gegenereer deur die gebruik van die diens, óf uit die diensinfrastruktuur self (byvoorbeeld die tydsduur van 'n bladsybesoek).

"Gebruiker"

'N Gebruiker is 'n lewende individu wat ons diens gebruik en die onderwerp is van persoonlike data.

Versameling en gebruik van inligting

Ons versamel verskillende soorte inligting vir verskillende doeleindes om ons diens aan u te lewer en te verbeter.  Ons versamel persoonlike data, koekies en gebruiksdata, byvoorbeeld vir verskillende doeleindes, soos:

 • Om ons diens te lewer, in stand te hou en te verbeter

 • Om betaalstaat te verwerk en te verskaf

 • Om advertensies en inhoud aan te pas

 • Om u in kennis te stel van veranderinge aan ons diens

 • Om u in staat te stel om deel te neem aan interaktiewe funksies, soos nuus, algemene inligting, spesiale aanbiedinge en geleenthede

 • Om kliëntediens te bied

 • Om die gebruik van ons diens te monitor

 • Om tegniese probleme op te spoor, te voorkom en aan te spreek

 • Om navorsing te doen en saamgestelde, geanonimiseerde verslagdoening oor ons algemene gebruikersgemeenskap te lewer vir interne en eksterne gebruik

 • Om u ondersteuning te bied en geskille op te los

 • Om te voldoen aan ons wetlike en regulatoriese vereistes

 • Om u identiteit te staaf

 • Om regte, eiendom, veiligheid of sekuriteit van ons dienste te beskerm

 • Om ons regte uit te oefen tydens geregtelike, administratiewe of arbitrasieverrigtinge
   

Loglêers:  Ons webbediener -loginligting oor die gebruiker se IP -adres, tipe blaaier en die huidige URL wat die gebruiker versoek. Hierdie inligting word altyd deur 'n gebruiker se blaaier verskaf en word outomaties deur die meeste webwerwe aangemeld. Hierdie loglêers word op 'n veilige plek gestoor en gebruik vir ons besigheidsdoeleindes vir interne ontleding van verkeerspatrone op ons webwerf.

Inligting wat ons van derdepartybronne verkry: Ons kan van tyd tot tyd persoonlike inligting oor u versamel uit bronne van derde partye (insluitend data -byvoeging van dienste soos publieke of sosiale grafiekdata, of sosiale media -webwerwe as u gekies het om aan te meld of verbind u sosiale media met ons) wat ons vir ons besigheidsdoeleindes sal gebruik (byvoorbeeld om u beter te help met inhoud of promosies). Ons sal hierdie inligting egter slegs gebruik as hierdie derde partye u toestemming het of andersins wettiglik toegelaat of verplig is om u persoonlike inligting aan ons bekend te maak.

Inligting verskaf deur ander: Ons dienste verbind u met ander mense en organisasies. As gevolg van hierdie verbindings kan ander inligting oor u invoer.  U werkgewer kan byvoorbeeld inligting oor u, u salaris en u werksaktiwiteit invoer om die betaalstaat te verwerk. U kan ook inligting oor ander invoer of verwerk, byvoorbeeld as u 'n rekeningadministrateur is. As u inligting oor ander in ons Dienste invoer, moet u dit slegs doen as u eers die toepaslike regte en toestemmings daarvoor gekry het, insluitend deur vooraf skriftelike toestemming te verkry, indien vereis deur die toepaslike wetgewing.

Betaalstaat: Ons dienste sluit in wolkgebaseerde betaalstaatverwerking, en die volgende tipes persoonlike data kan versamel en gebruik word:

 • Standaard identifikasie-inligting, insluitend, maar nie beperk nie tot, naam, adres, geboortedatum, besigheid/persoonlike e-posadres, werkstitel, besigheidsplek;

 • Salaris en gepaardgaande inligting, soos die effektiewe datum van salarisveranderinge;

 • Bankrekeninginligting vir die instruksie van bankbetalings vir salarisbetalings;

 • Inligting oor sosiale sekerheid/maatskaplike versekering/belastingidentifikasie (dit wissel na gelang van die land, en meer spesifieke besonderhede kan op versoek verstrek word);

 • Besonderhede oor werknemers afhanklikes, waar dit van toepassing is;

 • Voltydse/deeltydse status van 'n werknemer;

 • Gereelde verwagte ure wat gewerk moet word;

 • Huwelikstatus (waar nodig);

 • Besonderhede oor aftreefondse of pensioenfondse/planne, insluitend, maar nie beperk nie tot, verwysingsinligting (planidentifikator), bydraes en ander relevante data;

 • Inligting oor die gereelde betalings of aftrekkings wat 'n werknemer moontlik toegepas het op hul gereelde betaalstaatberekening;

 • Inligting oor die eenmalige betalings of aftrekkings wat 'n werknemer moontlik by sy gewone betaalstaatberekening toegepas het;

 • Inligting oor die aantal ure gewerk in 'n gegewe week, maand of ander tydperk, soos omskryf of vereis.
   

Regsgrondslag vir die verwerking van persoonlike data ingevolge die Algemene Verordening op Beskerming van Persone (GDPR) en ander regulasies

Die regsgrondslag van KarbonPay vir die insameling en gebruik van die persoonlike inligting wat in hierdie privaatheidsbeleid beskryf word, hang af van die persoonlike data wat ons versamel en die spesifieke konteks waarin ons dit versamel.

KarbonPay kan u persoonlike data verwerk omdat:

 • Ons moet 'n kontrak met u aangaan

 • U het ons toestemming gegee om dit te doen

 • Vir betalingsverwerkingsdoeleindes

 • Vir die verwerking van betaalstaatdoeleindes

 • Om aan die wet te voldoen
   

Behoud van data

KarbonPay sal u persoonlike data slegs bewaar solank dit nodig is vir die doeleindes uiteengesit in hierdie privaatheidsbeleid. Ons sal u persoonlike data bewaar en gebruik in die mate wat nodig is om aan ons wetlike verpligtinge te voldoen, geskille op te los en ons wetlike ooreenkomste en beleide af te dwing.

KarbonPay behou ook gebruiksdata vir interne ontledingsdoeleindes. Gebruiksdata word oor die algemeen vir 'n korter tydperk bewaar, behalwe as hierdie data gebruik word om die veiligheid te versterk of om die funksionaliteit van ons diens te verbeter, of as ons wetlik verplig is om hierdie data vir langer tydperke te bewaar.

Oordrag van data

U inligting, insluitend persoonlike data, kan oorgedra word na - en onderhou word op - rekenaars wat buite u staat, provinsie, land of ander regerings jurisdiksie geleë is, waar die databeskermingswette kan verskil as dié van u jurisdiksie.

As u buite die Verenigde State geleë is en besluit om inligting aan ons te verskaf, moet u daarop let dat ons die data, insluitend persoonlike data, na die Verenigde State stuur vir verwerking.

U toestemming vir hierdie privaatheidsbeleid, gevolg deur u indiening van sulke inligting, verteenwoordig u toestemming tot die oordrag.

KarbonPay sal alle stappe neem wat redelikerwys nodig is om te verseker dat u data veilig en in ooreenstemming met hierdie privaatheidsbeleid behandel word, en dat geen oordrag van u persoonlike data na 'n organisasie of 'n land sal plaasvind nie, tensy daar voldoende beheermaatreëls is, insluitend die veiligheid van u data en ander persoonlike inligting.

Openbaarmaking van data

Besigheidstransaksie

As KarbonPay betrokke is by 'n samesmelting, verkryging of verkoop van bates, kan u persoonlike inligting oorgedra word. Ons sal kennis gee voordat u persoonlike data oorgedra word en onderhewig wees aan 'n ander privaatheidsbeleid.

Openbaarmaking vir wetstoepassing

Onder sekere omstandighede kan dit van KarbonPay vereis word om u persoonlike inligting bekend te maak indien dit deur die wet vereis word of in reaksie op geldige versoeke deur openbare owerhede (bv. 'N hof of 'n regeringsagentskap).

Wetlike vereistes

KarbonPay kan persoonlike inligting openbaar maak te goeder trou dat sulke optrede nodig is om:

 • Om te voldoen aan 'n wetlike verpligting

 • Om die regte of eiendom van KarbonPay te beskerm en te verdedig

 • Om moontlike oortredings in verband met die diens te voorkom of te ondersoek

 • Om die persoonlike veiligheid van gebruikers van die diens of die publiek te beskerm

 • Om te beskerm teen wettige aanspreeklikheid
   

Om inhoud en advertensies te rig

KarbonPay mag u gebruikersinligting vir advertensiedoeleindes gebruik om die dienste en die produkte en dienste van derde partye te bevorder. Om u inhoud en advertensies wat vir u belangstellings gerig is, te ontwikkel en te verskaf, gebruik ons die analise wat deur die stelsels hierbo beskryf is, om vas te stel watter aspekte van ons dienste u verkies, gebaseer op die frekwensie van u besoeke en betrokkenheid by die gebiede. Ons kan redelike aannames maak op grond van u blaaier -gegewens om relevante inhoud en advertensies op u webwerf en elders te rig, waar ons moontlik as 'n derde party optree. Ons kan ook redelike geografiese en demografiese aannames maak op grond van u IP -adres wat aangebied word om relevante inhoud en advertensies te rig.

Organisatoriese rekeninginligting

Sommige ervarings en funksies in die diens stel u in staat om met 'n organisasie, soos u werkgewer, te kommunikeer. As u toegang tot 'n organisasierekening verleen word, kan die eienaar van die organisasie of 'n aangewese administrateur besonderhede van u rekening beheer en administreer, byvoorbeeld deur u toegangsregte te besluit; besluite te neem oor u persoonlike inligting, soos betaalstaatbesonderhede; of vereis dat u sekere aksies moet uitvoer (byvoorbeeld ligging en in-/uitklok vir 'n skof). As u toegangsregte deur die eienaar of aangewese administrateur gewysig word, kan u toegang tot die inligting wat onder die beheer van die organisasie is, verloor.  

U gebruik van die diens as deel van 'n organisasie se rekening kan onderhewig wees aan die beleid van die organisasie, wat anders kan wees as hierdie privaatheidsbeleid.  Ons is nie verantwoordelik vir die privaatheid of veiligheidspraktyke van ander organisasies nie, en u moet die beleid van die organisasie in ag neem en of u gemaklik is om die organisasie toegang tot u inligting te gee voordat u met die party se dienste in verbinding tree.

Beveiliging van data

Die beveiliging van u data is vir ons belangrik, maar onthou dat geen metode vir oordrag via die internet of elektroniese berging 100% veilig is nie. Alhoewel ons daarna streef om kommersieel aanvaarbare middele te gebruik om u persoonlike data te beskerm, kan ons nie die absolute veiligheid daarvan waarborg nie.

KarbonPay gebruik HTTPS -protokolle om die verifikasie van die KarbonPay -webwerf te verseker en die privaatheid en integriteit van die uitgewisselde data tydens die vervoer te beskerm.  Sodra dit deur KarbonPay ontvang is, gebruik KarbonPay kodering- en beveiligingsfunksies van Amazon Web Services om die veiligheid van data, insluitend persoonlike data, te beskerm.

'Volg nie' seine nie

Ons ondersteun nie Do Not Track (“DNT”) nie. Do Not Track is 'n voorkeur wat u in u webblaaier kan stel om webwerwe in te lig dat u nie dopgehou wil word nie.

U kan Do Not Track inskakel of deaktiveer deur die voorkeure- of instellingsbladsy van u webblaaier te besoek.

U databeskermingsregte

U het sekere databeskermingsregte. KarbonPay poog om redelike stappe te neem om u in staat te stel om die gebruik van u persoonlike data reg te stel, te wysig, te verwyder of te beperk.

As u wil weet watter persoonlike inligting ons oor u het, en as u wil hê dat dit van ons stelsels verwyder moet word, kontak ons asseblief by Support@KarbonPay.com.

U kan u KarbonPay -rekeninginligting te eniger tyd wysig. In sekere omstandighede het u die volgende databeskermingsregte:

 • Die reg op toegang tot, opdatering of verwydering van die inligting wat ons oor u het. As dit moontlik is, kan u toegang tot, opdatering of versoek om u persoonlike data direk in u afdeling vir rekeninginstellings, verwyder. As u nie self hierdie aksies kan uitvoer nie, kontak ons asseblief om u te help.

 • Die reg op regstelling. U het die reg om u inligting reg te stel indien die inligting onakkuraat of onvolledig is.

 • Die reg om beswaar te maak. U het die reg om beswaar te maak teen ons verwerking van u persoonlike data.

 • Die reg van beperking. U het die reg om te versoek dat ons die verwerking van u persoonlike inligting beperk.

 • Die reg op data -oordrag. As dit moontlik is, het u die reg om 'n afskrif van die inligting wat ons oor u het in 'n gestruktureerde, masjienleesbare en algemeen gebruikte formaat te ontvang.

 • Die reg om toestemming terug te trek. U het ook die reg om u toestemming terug te trek wanneer KarbonPay op u toestemming staatgemaak het om u persoonlike inligting te verwerk.
   

Let daarop dat ons u kan vra om u identiteit te verifieer voordat ons op sulke versoeke reageer.

As u 'n individu is en 'n versoek wil rig ingevolge u regte vir die insameling van data, kontak ons asseblief by Support@KarbonPay.com.

Diensverskaffers

Ons kan maatskappye van derde partye, insluitend databewerkers en individue, in diens neem om ons diens te vergemaklik.  Hierdie derde partye het slegs toegang tot u persoonlike data om hierdie take namens ons uit te voer en is verplig om dit nie vir enige ander doel bekend te maak of te gebruik nie.

Betalings

Ons kan betaalde produkte en/of dienste binne die diens lewer. In daardie geval gebruik ons dienste van derde partye vir betalingsverwerking (bv. Betalingsverwerkers).

Ons sal nie u betaalkaartbesonderhede stoor of versamel nie. Die inligting word direk aan ons betalingsverwerkers van derde partye verskaf, wie se gebruik van u persoonlike inligting onderhewig is aan hul privaatheidsbeleid. Hierdie betalingsverwerkers voldoen aan die standaarde wat deur PCI-DSS gestel is soos bestuur deur die PCI Security Standards Council, wat 'n gesamentlike poging is van handelsmerke soos Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereistes help om die veilige hantering van betalingsinligting te verseker.

Die betalingsverwerkers waarmee ons werk, is: Stripe.com

Kinders se privaatheid

KarbonPay is nie gerig op iemand onder die ouderdom van 18 (“kinders”) vir die gebruik van ons diens nie.

Ons versamel nie bewustelik persoonlik identifiseerbare inligting van enigiemand onder die ouderdom van 18. As u 'n ouer of voog is en u weet dat u kinders persoonlike inligting aan ons verskaf het, kontak ons asseblief. As ons bewus word dat ons persoonlike inligting van kinders versamel het sonder die toestemming van die ouer, neem ons stappe om die inligting van ons bedieners te verwyder.

KONTAK INLIGTING

As u enige vrae of kommentaar het oor hierdie kennisgewing of oor die maniere waarop KarbonPay u inligting versamel en gebruik soos beskryf in die privaatheidsbeleid, of u wil u regte uitoefen, moet u ons asseblief kontak:

E -pos: Support@KarbonPay.com

WYSIGINGS AAN DIE KENNISGEWING VAN PRIVAATHEIDSBELEID

Ons behou die reg voor om ons privaatheidsbeleid na goeddunke en te eniger tyd te verander. As ons ons privaatheidsbeleid verander, sal ons (i) u via e -pos en/of 'n prominente kennisgewing oor ons dienste in kennis stel en (ii) die opgedateerde privaatheidsbeleid op die webwerf plaas en die datum van die privaatheidsbeleid opdateer. U word aangeraai om hierdie privaatheidsbeleid gereeld te hersien vir enige veranderinge.

 

U volgehoue gebruik van ons webwerf na die plaas van veranderinge, beteken dat u hierdie veranderinge aanvaar.

bottom of page